استخدام

نام :(Required)
نام خانوادگی :(Required)
YYYY dot MM dot DD
نشانی محل سکونت :(Required)

انتخاب موقعیت شغلی :(Required)
در هنگام انتخاب موقعیت های شغلی، دقت کنید که دارای شرایط اولیه ای که در مقابل هر شغل توضیح داده شده است باشید.

مهارت ها :

مهارت های خود را اعلام کنید.
اطلاعات مدارک تخصصی :

مهارت در مکالمه ی دیگر زبان ها :

میزان دانش خود را نسبت به توانایی در مکالمه زبان های دیگر اعلام کنید.
مکالمه انگلیسی :(Required)

سوابق کاری :

سوابق تحصیلی :

سایر موارد :

چنانچه دوره آموزشی دیگری را گذرانده اید و یا دارای مهارت های کاری دیگری میباشید در این قسمت ذکر کنید.
Max. file size: 50 MB.
شرایط و قوانین(Required)